UDRUGA TURISTIČKIH VODIČA MIHOVIL ŠIBENIK

UTV Mihovil Šibenik djeluje već više od 10 godina na području Šibensko-kninske županije. Udruga okuplja više od 60 vodiča, licenciranih za više županija sa znanjem svjetskih jezika, uključujući nizozemski, češki, mađarski te japanski jezik...Cilj UTV Mihovil je okupljati vodiče, te zajednički raditi na unapređenju zanimanja turističkog vodiča kao ambasadora naše zemlje. Kroz razna predavanja, edukacije i seminare, udruga nastoji usavršiti znanja i vještine članova, kako bi na što bolji način prezentirali bogatu baštinu naše zemlje. Uključeni smo u radionice i projekte, te neprestano radimo na zaštiti i promicanju kulturno- povijesne baštine i nacionalnog identiteta. Krajem prošle godine dobitnici smo zahvalnice za doprinos turističkoj ponudi Šibensko-kninske županije.

Supported by Croatian tourist board              Member of WFTGA 

ZAJEDNICA DRUŠTAVA


TURISTIČKIH VODIČA HRVATSKE

E mail : touristguides.croatia@gmail.com

Mobile: 098/ 198 88 48

AUTORI FOTOGRAFIJA