UDRUGA TURISTIČKIH VODIČA LIKE

UTV Like je novoosnovana udruga u siječnju 2018. godine sa sjedištem u Gospiću. Istodobno smo zatražili članstvo u ZDTVH. Za sada brojimo 30- ak članova s tendencijom širenja. Pokrivamo 7 jezika. Većina članova uz licencu Ličko- senjske posjeduje licencu i za Karlovačku županiju, kao i neke druge. Kako je više od polovine članova u okolici Plitvičkih jezera, ciljevi su nam poboljšanje usluge kvalitete vođenja u samom Parku, te zaštita vodičke struke. Također želimo promovirati Liku kao destinaciju za više dana, koja će zaokružiti regiju u cijelosti. Želja nam je izdati i vodič za turističke vodiče po Parku. Namjeravamo organizirati studijska putovanja za naše članove u svrhu proširivanja znanja i druženja.

1
2
3
4
5
a
b
c
d
e

Supported by Croatian tourist board              Member of WFTGA 

ZAJEDNICA DRUŠTAVA


TURISTIČKIH VODIČA HRVATSKE

E mail : touristguides.croatia@gmail.com

Mobile: 098/ 198 88 48

AUTORI FOTOGRAFIJA