UDRUGA TURISTIČKIH VODIČA BASTION-KARLOVAC

UTV karlovačke županije "Bastion" osnovana je 2009. godine. Članovi naše udruge, turistički vodiči, uz znanja o zaštičenim lokalitetima Karlovačke i ostalih županija za koje imaju licence, ističu se svojim znanjem i vještinama na području vojne tematike, kulturnog turizma, vjerskog turizma, a upoznati su i s radom velikog broja OPG-a koji posluju na području Karlovačke županije. Ovlašteni su i za vođenje slatkovodnog akvarija Aquatika,Karlovac. 

Jedan od najvažnijih ciljeva u radu Udruge je promicanje i zaštita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti grada Karlovca i Karlovačke županije, a u ostvarivanju tako važnog cilja članovi udruge aktivno surađuju s Turističkom zajednicom grada Karlovca i Turističkom zajednicom Karlovačke županije te ostalim nosiocima razvoja turizma.

Supported by Croatian tourist board              Member of WFTGA 

ZAJEDNICA DRUŠTAVA


TURISTIČKIH VODIČA HRVATSKE

E mail : touristguides.croatia@gmail.com

Mobile: 098/ 198 88 48

AUTORI FOTOGRAFIJA