NOVOSTI

U četvrtak, 08. listopada 2020. godine, u Klubu Azimut, održan je završni sastanak u sklopu projekta SHARE – Sustainable approach to cultural heritage for the urban areas requalification in Europe financiranog iz programa Interreg Europe.
Pročelnik UO za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika Petar Mišura, predstavio je ovaj projekt koji je za cilj imao razvijanje međunarodne suradnje među organizacijama iz sedam različitih zemalja članica Europske unije na području zaštite, očuvanja i unapređenja kulturne baštine te poticanja njenog korištenja prema načelima održivosti.

Jedan od ciljeva projekta je razvoj inovativnog kulturnog turizma, a koji obuhvaća i aktivnost osmišljavanja smislene turističke cjeline – kulturni turizam povijesne jezgre (razrada tri nova turistička proizvoda i njihovog inovativnog marketinga).
Upravo su razrada novih turističkih proizvoda i njihovog inovativnog marketinga osnovna tema završnog sastanka. Članovi Udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik, osim klasičnih obilazaka grada, permanentno rade i na osmišljavanju novih ruta. Bogata kulturno-povijesna baština, prirodne ljepote, gastro ponuda, legende, arhitektura i znameniti Šibenčani, neiscrpna su inspiracija vodičima u kreiranju novih ruta. Rute su predstavili Tina Biluš, predsjednica Udruge te vodiči; Sandra Grgas, Zlatka Rodin, Dario Mikulandra, Igor Ianachi i Merica Mikuličin.

Nakon predstavljanja ruta, sastanak je nastavljen razgovorom o suradnji ključnih dionika, mogućnostima komercijalnog razvoja ruta, važnosti digitalnog marketinga, projektima u tijeku i planovima za buduće projekte. Glavni zaključak sastanka je važnost stalne komunikacije i suradnje svih dionika u sektoru.

Kao udruga iznimno smo zadovoljni ovim oblikom suradnje, jer je lokalna samouprava prepoznala ulogu turističkih vodiča, te podržava njihov rad.

IMG 20201008 181221
IMG 20201008 181241
IMG 20201008 181245
IMG 20201008 181317
IMG 20201008 182659

Supported by Croatian tourist board              Member of WFTGA 

ZAJEDNICA DRUŠTAVA


TURISTIČKIH VODIČA HRVATSKE

E mail : touristguides.croatia@gmail.com

Mobile: 098/ 198 88 48

AUTORI FOTOGRAFIJA