NOVOSTI

Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske ( ZDTVH ) uputila je molbu Udruzi povijesnih gradova, Zajednici županija i Ministarstvu kulture u kojoj ih se moli da na svoje institucije na vidljiva mjesta postave dopis u privitku, kako bi se zaštitila kulturna baština i prezentacija iste.

Također, ako nam je stalo do priče koja se priča o našoj povijesti, kulturi i identitetu, to isto bi trebali napraviti i županije, gradovi i turističke zajednice, u kojima se nalaze turističke atrakcije i znamenitosti.

U europskoj godini kulturne baštine, potaknuti praksom u brojnim zemljama članicama EU, u kojima su Ministarstva kulture, regionalne i lokalne upravne jedinice u brojnim institucijama postavili dopise poput predmetnog u privitku, a kako bi zaštitili kulturnu baštinu i prezentaciju iste, poglavito područja koja su određena kao zaštićeni lokaliteti (koja mogu prezentirati isključivo osobe koje su se posebno educirale za interpretaciju kulturne baštine povijesnih gradova – zaštićenih lokaliteta) ZDTVH je uputila molbu Ministarstvu kulture, Ministarstvu turizma, Hrvatskoj zajednici županija i Udruzi povijesnih gradova, (dok će udruge članice pojedinačno molbe slati u svojim područjima djelovanja) u kojima ih se moli postavljanje dopisa u prilogu na vidljiva mjesta u svim ustanovama u njihovoj nadležnosti – područjima određena kao zaštićeni lokaliteti.

Način kako će se predstaviti naša kulturna, sakralna, materijalna i nematerijalna baština smatramo iznimno bitnim za naš nacionalni identitet jer su upravo povijesni gradovi, kulturna , sakralna , materijalna i nematerijalna kulturna baština utkani u samu srž našeg nacionalnog identiteta.

Da li nam je stalo nas samih i naše kulture, tradicije, baštine… ? Turistički vodiči su interpretatori kulturne baštine, te nam mora biti stalo kako se priča naša priča. No, sve je to negativna implikacija sukladno izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu koja je upravo omogućila da strani turistički vodiči bez ikakve kontrole i obrazovanja o našoj povijesti pričaju priču koju oni žele tj. smatraju da je točna i dovoljna, a nisu prošli edukaciju za naše lokalitete. Interpretacija je ključna!

Tu se ne radi samo o našim interesima, nego o interesima svake Države, jer ne može netko pročitati klasični turistički vodič ili pokupiti informacije iz Wikipedije o nekoj turističkoj destinaciji, lokalitetu… te pričati o istoj. Kako za strane turističke vodiče u Hrvatskoj, tako i za naše vodiče u Europi. Zato je suludo i kontra produktivno da turistički vodiči koji nisu prošli kvalitetnu i opširnu edukaciju, bilo domaći ili strani, vode turiste po zaštićenim lokalitetima i pričaju krive i neistinite priče.

Pitam se: Kome je u interesu da se naša povijest, kultura, identitet krivo interpretira i iskrivljuje? Svaka država čuva i njeguje svoju kulturu i povijest, identitet te joj je svakako stalo do priče koja se priča, a najviše da priča bude istinita i vjerodostojna.  Sve je na nama samima kako i hoćemo li regulirati tržište te se početi sustavno, planski, dugoročno i strateški baviti turizmom.

Uništavamo sami sebe, naše tržište i ono najvažnije naš identitet i autentičnost.

Postavite obavijesti o važnosti licenciranih vodiča te zaštitimo našu povijest, kulturu, baštinu… od krive ili loše interpretacije.

Preuzeto sa : http://hrturizam.hr/zdtvk-uputila-molbu-institucijama-da-se-zastiti-kvalitetna-i-tocna-interpretacija-kulturne-bastine-kao-i-licencirane-turisticke-vodice/ 

Supported by Croatian tourist board              Member of WFTGA 

ZAJEDNICA DRUŠTAVA


TURISTIČKIH VODIČA HRVATSKE

E mail : touristguides.croatia@gmail.com

Mobile: 098/ 198 88 48

AUTORI FOTOGRAFIJA