NOVOSTI

Foto: Portaloko.hr

U Muzeju Mimara u organizaciji Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske, koja okuplja 15 od 19 društava turističkih vodiča u Hrvatskoj te aktivno skrbi o zaštiti njihovih prava,  promiče identitet, kulturnu baštinu i ugled Republike Hrvatske, održana je tematska večer “Zaštićeni lokaliteti” na kojoj se predstavilo deset lokalnih društava turističkih vodiča. Tako su turistički vodiči goste večeri proveli kroz Korčulu, Split, Trogir, Šibenik, Zadar, Kvarner, Pulu, Rovinj, Karlovac, Zagreb, Varaždin i Vukovar.

Predsjednica Zajednice Kristina Nuić Prka kao razlog organizacije ove tematske večeri istaknula je obvezu koju nameće Europska komisija; omogućućavanje stranim vodičima bez edukacije da govore o našoj zemlji, izuzev zaštićenih lokaliteta. “Europska komisija nameće obavezu omogućavanje stranim vodičima bez edukacije da govore o našoj zemlji, izuzev zaštićenih lokaliteta. Što je područje zaštićenog lokaliteta, na kojemu predstavljanje naše zemlje mogu obavljati samo educirani licencirani turistički vodiči, nije jasno definirano kao ni kriteriji za određivanje, već isto ovisi isključivo o interpretaciji Europske Komisije koja želi navedena područja smanjiti. Obzirom su to područja od nacionalnog interesa, ZDTVH je pokrenula više akcija koje ukazuju na osobitost rada turističkih vodiča, kao i koliko je važno primjereno prikazati zaštićene lokalitete, naše gradove, kulturnu baštinu, ispričati istinu o Domovinskom ratu, objasniti tradiciju, običaje i pritom prenijeti emocije i duh, ponos i prkos naroda koji žive na tim područjima. To mogu samo oni koji taj kraj osjećaju, doživljavaju i poznaju te su primjereno educirani za posao vodiča” istaknula je Nuić Prka te dodala kako predlaže da se u područje zaštićenih lokaliteta uvrsti čitavo područje grada Vukovara kao mjesto posebnog pijeteta

Sukladno EU dirketivni i novom Zakonu o pružanju usluga u turizmu u kojem se predlaže uvođenjem nacionalne licence za sve turističke vodiče koje bi moglo dovesti do katastrofalih posljedica za naš turiza, jer nam mora biti stalo koju pričamo priču našim turistima. A upravo novom EU direktivnom, kojom se želi dati pristup svim vodičima u EU da mogu voditi bilo gdje, dolazimo do globalizacije te gubljenja našeg idetitate i naše autentične priče. Samo lokalni turistički vodiči naju i morju voditi tj. pričati priču o lokalnim autentičnim pričama. Svatko može naučiti iz knjige ili Google-a neku formu, no tu nema pravog autentičnog saržaja, nema prave priče koju moramo ispričati – a to mogu znati samo lokalni vodiči.

“Bez hrvatskih turističkih vodiča u realnom sektoru ne postoji kulturni turizam u Hrvatskoj” ističe magistar znanosti Vinko Bakija, viši predavač na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zadru te dodaje “Prostor Republike Hrvatske toliko je bogat ostatcima materijalne i nematerijalne baštine koje su nam generacije naših predaka ostavile na čuvanje i pažljivo upravljanje da ih ponosno prepustimo našim nasljednicima, da je naprosto nemoguće zamisliti jednog escorta iz Njemačke, Slovenije, Austrije ili Mađarske da može na istinit i kvalitetan način obaviti vođenje po cijelom prostoru Hrvatske.” zaključuje Bakija.

Biti turistički vodič trebalo bi biti čast. Da, čast jer po samoj definiciji turistički vodiči su ambasadori hrvatskog turizma.

Turistički vodiči pričaju priče o destinacijama, povećavaju dnevnu potrošnju turista, generiraju kvalitetan dodatni sadržaj destinacije, kao i „prodaju“ svojim savjetima sve aktivnosti i doživljaje destinacije. Također, turistički vodiči su dobar duh destinacije i prijatelj turista koji znaju i pričaju lokalne priče kojih nema u turističkim brošurama.

Toliko važni za naš turizam, a toliko podcijenjeni, pogotovo u kontekstu razvoja i promocije turističkih destinacija. Oni su pripovjedači priča, prodaju emocije i doživljaje te svakako jedan od ključnih faktora konačne odluke gostiju: Vratiti se u destinaciju ili ne?

Ako mislite da pretjerujem, nemojte zaboraviti kako motiv dolaska turista nije hotel, nego upravo doživljaj i sadržaj destinacije. Nažalost, njihov doprinos nije priznati koliko bi trebao, te kao i u drugim turističkim sektorima, vlada kaos. Od licenci do edukacije i konačne izvedbe. A izvedba je ključna! Toliko važna da se ne smije prepustiti slučaju. “Turističiki vodiči interpretiraju kulturu baštinu, a upravo kulturna baština je ono što nas izdvaja od globalizacije.” zaključuje Nuić Prka.

Preuzeto sa : http://hrturizam.hr/kristina-nuic-prka-turisticiki-vodici-interpretiraju-kulturu-bastinu-upravo-kulturna-bastina-je-ono-sto-nas-izdvaja-od-globalizacije/ 

Supported by Croatian tourist board              Member of WFTGA 

ZAJEDNICA DRUŠTAVA


TURISTIČKIH VODIČA HRVATSKE

E mail : touristguides.croatia@gmail.com

Mobile: 098/ 198 88 48

AUTORI FOTOGRAFIJA